Politica de confidențialitate

MAX BA (Business & Accounting) este o platformă de servicii informatice de contabilitate și administrarea afacerii. Această platformă este deținută de Cognis Consulting SRL. Când vom folosi „MAX” ne vom referi echipa Cognis Consulting sau la oricare dintre membrii ei.

DOMENIU DE APLICABILITATE

Politica de confidențialitate se aplică domeniilor și subdomeniilor cognis.ro, max-ba.ro și max-ba.com. Politica nu se aplică site-urilor partenere Cognis Consulting SRL, acestea având propria lor politică de confidențialitate.

Prin „Aplicație” înțelegem programul online de contabilitate, facturare și analiză financiară. Aceasta se referă la funcțiile pe care programul le deține acum, la modulele care vor fi adăugate, precum și la îmbunătățirile sau modificările care vor fi făcute la modulele existente la data Înregistrării.

Prin „Informații Personale” înțelegem acele informații care pot face o persoană identificabilă. Această politică se referă la colectarea, protecția, folosirea, păstrarea, dezvăluirea, și alte tipuri de utilizare a Informațiilor Personale precum și la drepturile care derivă din aceste activități. Datele colectate vor fi folosite într-un mod agregat, fără referire la un utilizator individual.

Prin „Înregistrare” înțelegem obținerea dreptului de acces la Aplicație pe baza unor informații necesare pentru funcționarea acesteia.

Prin „Cont” înțelegem spațiul virtual în Aplicație, obținut prin Înregistrare, care poate fi accesat cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole.

RĂSPUNDERE LEGALĂ

Administratorul Cognis Consulting SRL este răspunzător de respectarea politicii de confidențialitate.
Pentru orice întrebarea legată de principii, proceduri sau practici referitoare la confidențialitate îl puteți contacta la adresa:

Cognis Consulting SRL,
Str. Dumitru Florescu, nr. 17, Sector 1, 012114
București
E-mail: contact@max-ba.ro

SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM DATE PERSONALE

Cognis Consulting SRL colectează, folosește, dezvăluie, gestionează Informații Personale pentru a furniza Serviciul pe care Clientul îl alege.
Scopurile colectării, folosirii, păstrării sau dezvăluirii Informațiilor Personale sunt descrise în continuare:

  • Colectăm informații direct de la Client, dar putem colecta informații și de la o terță parte dacă Contul se conectează la această sursă. Aceste integrări pot introduce în, sau scoate informații din Aplicație;
  • Trimitem materiale promoționale despre serviciile Cognis Consulting SRL;
  • Trimitem materiale educaționale sau descriptive despre Aplicație;
  • Trimitem informări despre actualizările făcute Aplicației.

Informațiile Personale stocate de Cognis Consulting SRL nu pot face, sub nicio formă, subiectul unei tranzacții comerciale cu o terță parte.

CONSIMȚĂMÂNT

Colectarea și utilizarea Informațiilor Personale se face numai cu acordul Clientului.
Dacă Clientul ne furnizează Informații Personale ale clienților, furnizorilor sau angajaților săi, acesta trebuie să aibă acordul acestora.
Clientul poate recomanda altor persoane să viziteze Situl sau Aplicația prin introducerea adresei de e-mail a acestora. MAX va trimite fiecăreia dintre aceste persoane un e-mail. Vă rugăm să vă asigurați că aceste persoane sunt de acord cu primirea unui mesaj din partea MAX.
Acordul de a folosi Informațiile Personale poate fi retras de către Client în orice moment. Pentru aceasta Clientul va informa MAX prin e-mail sau printr-o cerere scrisă.

SIGURANȚA DATELOR

MAX oferă garanții rezonabile pentru protejarea informațiilor stocate în Aplicație. Aceste garanții sunt constituite din tehnologii de securitate ultimă generație, din proceduri specifice protecției datelor și din pregătirea specifică protecției datelor a personalului care deservește aplicația. Măsurile de siguranță includ și protecția Informațiilor Personale.

FURNIZORI DE SERVICII

MAX folosește serviciile cloud din Europa ale companiei Amazon.com ceea ce înseamnă că Informațiile Personale ale Clientului sunt transferate pe infrastructura pusă la dispoziție de Amazon.com fără ca acesta să fie autorizat să le folosească.

COOKIES

Aplicația și Situl folosesc cookies și servicii de analiză de date (Google Analytics) care colectează adresele IP de la care este accesată aplicația.
Cookie este o secvență mică de cod trimisă în browser-ul Clientului pentru a fi recunoscut la o vizită ulterioară. Ele ajută (1) să știm cine este Clientul, (2) pentru accesul în Aplicație, (3) la personalizarea aplicației după preferințele Clientului (grafice, rapoarte etc).

NOTIFICĂRI DESPRE SCHIMBĂRI PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

MAX poate face modificări ale politicii de confidențialitate. Acestea vor fi comunicate prin e-mail la adresa specificată de Client la Înregistrarea Contului. Este bine ca periodic să recitiți acest document.